Czym jest Leasing?

Leasing jest umową pomiędzy dwoma podmiotami, w której jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystający, leasingobiorca) prawo do korzystania z określonej rzeczy na określony w tej umowie czas, w zamian za ustalone ratalne opłaty, zwane ratami leasingowymi.

Zalety leasingu

Korzyści podatkowe

W przypadku leasingu operacyjnego raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, w wyniku czego biorca usługi płaci niższe podatki. W przypadku finansowania w drodze leasingu kapitałowego klient sam amortyzuje przedmiot leasingu podczas trwania umowy.

Korzyści bilansowe

Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy.

Poprawa sprawozdań finansowych

Możliwość odliczania rat leasingowych dla potrzeb podatku dochodowego wpływa na poprawę sprawozdań finansowych.

Łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi

Umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne przy ustalaniu długoterminowych budżetów.

Uwolnienie zamrożonych środków

Leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie.

Leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie.

Zainteresowała Ciebie moja oferta?

Napisz do mnie