Czym jest Ubezpieczenie?

instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać w przyszłości wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych; ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą składek na wiele osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe.

Zalety ubezpieczenia

Zaletami ubezpieczeń na życie

jest to, że są bardzo wszechstronne, a za niewielką kwotę potrafią doskonale zabezpieczyć naszą przyszłość, a także przyszłość naszej rodziny w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności. Jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie z opcją inwestowania to oprócz zabezpieczenia nas i naszej rodziny otrzymujemy możliwość zarabiania dodatkowych pieniędzy.Towarzystwo w naszym imieniu będzie inwestować powierzone fundusze, w zależności od ryzyka jakie będziemy chcieli ponieść możemy zarobić niewiele, ale także bardzo duże kwoty.

Zainteresowała Ciebie moja oferta?

Napisz do mnie